Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

STOJ! POZOR! CHOĎ!

Detský program HD
Poučný a aj veselý seriál, v ktorom sa deti naučia základy dopravnej výchovy a zoznámia sa aj s prácou polície.