EURO 2020
EURO 2020

Senior klub-magazín (Senior klub - magazín)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Magazín o aktívnom živote, radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Po úvodných slovách a privítaní našej šarmantnej moderátorky Bibiany Ondrejkovej, sa televíznym divákom predstaví Ing. Arpád Horváth. Napriek tomu, že už pomaly vstupuje medzi sedemdesiatnikov, stále má dostatok energie, ktorou môže dopovať iných. A aj to robí. Síce už prešlo niekoľko desiatok rokov odvtedy, čo pretekal v automobilových súťažiach, ale autám zostal verný doteraz. Svoje skúsenosti zo šoférovania odovzdáva ako učiteľ autoškoly novým záujemcom o vodičský preukaz. Ale jeho aktivity sú už dlhé roky nasmerované do dopravnej výchovy pre deti. Vídať ho často na detských dopravných ihriskách, kde zasväcuje detí do základov dopravnej výchovy. Je aj dlhoročný organizátor celoslovenských kôl žiackej súťaže "Na bicykli bezpečne". V ďalšom príspevku zájdeme do Prievidze, aby sme sa pozreli na pozitívne aktiivty Mestskej polície a Fóra pre pomoc starším. Okrem kurzov sebaobrany a prednášok, v ktorých osamelých seniorov inštruujú ako sa brániť proti násiliu. Okrem tohov rámci programu "Bezpečne doma, bezpečne na ulici" dennodenne navštevujú päť senioriek vo veku 80-90 rokov, aby zistili, či je u nich doma všetko v poriadku, či im nič nechýba. Takúto starostlivosť si pochvaľujú aj seniorky, majú dobrý pocit, že niekomu na nich záleží a tento pocit je u nich cennejší ako keby dostali finančnú odmenu. Záver relácie bude patriť Klubu vojenských seniorov. V Bratislave sme ich zastihli na cintoríne na Kopčianskej ulici, kam si prišli uctiť pamiatku vojakov, ktorí bojovali a padli v 1. svetovej vojne. Pravidelne sem chodia o tomto čase každý rok, lebo 11. november sa označuje za oficiálny koniec 1. svetovej vojny.