EURO 2020
EURO 2020

Senior klub-magazín (Senior klub - magazín)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Magazín o aktívnom živote, radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Portrét ANTONA UHERÍKA Vyštudoval psychológiu a filozofiu, je medzinárodne uznávaným zakladateľom psychofyziologického pracoviska SAV. Prednášal na rôznych svetových univerzitách. Popri vedeckej práci sa venoval problematike vzdelávania nepočujúcich detí a v roku 1955 inicioval zákon o posunkovej reči nepočujúcich. Je aj aktívnym umelcom – spolupracoval so Slovenskou filmovou tvorbou, venuje sa výtvarnej maľbe, píše básne, eseje, filmové poviedky, úvahy... Aktívne sa zapája do charitatívnych projektov na pomoc deťom.... To je len časť aktivít neúnavného a obdivuhodného Antona Uheríka. V dvoch ďalších rubrikách magazínu Senior klubu sa vyberieme aj na Záhorie, najprv do mesta Holíč a potom do dediny Sekule. V Holíči sa stretneme so seniormi, ktorí žijú v domove sociálnych služieb. Akú majú starostlivosť, čo ich teší a čo všetko dokážu - to vám prezradí reportáž z tohto zariadenia pre seniorov. Záver magazínu venujeme speváckemu súboru Sekulanky – pod týmto názvom sa skrýva hudobné zoskupenie čiperných žien, s ktorými sme sa stretli v Sekuliach. Zanôtia nám krásne „záhorácké pjesničky“ a budú mať oblečené aj tradičné sekulské kroje.