Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Senior klub-magazín

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Magazín pre seniorov o aktívnom živote, radostiach i starostiach ľudí zrelého veku.
V tomto vydaní magazínu o aktívnom živote seniorov v rubrike medailón zaujímavého človeka v seniorskom veku vám predstavíme Mariána Mayera, ktorý sa "upísal" vznešenému hudobnému nástroju - organu. Organom sa venuje už celé desaťročia a to najmä tým, ktoré radíme k historickým. Pochodil stovky kostolov, aby v nich hľadal dávno zabudnuté, často vzácne hudobné nástroje - organy. A tak sa dá bez nadsázky povedať, že v tomto prípade sa senior - organár venuje seniorom - organom. Na viacerých miestach Slovenska pribudli nové fitparky. Sú verejne prístupné pre všetky vekové kategórie, ale prioritne sú určené pre seniorov. V Bratislave sa takéto fitparky nachádzajú napr. v Medickej záhrade, ďalej v priestore Botanickej záhrady a v tomto roku ich zriadili aj v Trnave, v Senici, Palárikove, Hurbanove a najnovšie v máji tohto roku otvorili fitpark v Leviciach. Nápad na založenie fitparkov vznikol ešte pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia. Cieľom fitparkov je zlepšiť kondíciu a pohybové zručnosti starších, aby neostávali izolovaní v sociálnych zariadeniach, ale venovali sa podľa svojich možností a fyzických síl aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu. Seniori tak majú možnosť vo fitparkoch aktívne cvičiť na jednoduchých náradiach a športových strojoch, ktoré pomáhajú precvičovať chrbticu, ramená, oblasť pásu a nôh. V Leviciach navštívime aj nízkoprahové denné centrum Miesto v dome a Domovy sociálnej starostlivosti a zástupkyňa primátora Mgr. Beata Vrábelová porozpráva, aké sociálne služby poskytuje mesto seniorom. Čo spája Galériu Nezábudka v Bratislave s malou dedinkou neďaleko Hlohovca Horné Zelenice? Jedným spojovacím článkom je pán Václav Ryba, ktorý trpí depresiami a ktorý navštevuje výtvarné workshopy a v rámci arteterapie rmaľuje obrázky. Je členom Ligy za duševné zdravie a pravidelne navštevuje stretnutia, ktoré Liga za duševné zdravie organizuje a taktiež vystavuje svoje výtvarné práce v Galérii Nezábudka.