Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Šesť zmyslov Paríža

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Dokumentárny cyklus
„Boh stvoril Parížanov, aby cudzinci Francúzom vôbec nerozumeli.“ POVEDAL RAZ Alexander Dumas ml. Tento diel je založený na jazyku. Jazyku, ktorým rozprávame a na jazyku, ktorým ochutnávame. Poznáme „materinský“ jazyk, ktorým sa učíme rozprávať od matky, ale rovnako existuje aj „materinský“ jazyk, ktorým ochutnávame jedlo. Spoznať cudzí jazyk neznamená len spoznať slovné zvraty a frazeológiu, ale aj chuť slov. Dá sa ale spoznať a osvojiť cudzia kultúra, na dôvažok francúzska, bez osvojenia si chutí? Veď jazyk (ktorým hovoríme) je predsa bytostne spojený s jazykom, ktorým ochutnávame jedlo.