Dunajské zákutia (Odvekí lovci)

Vhodné pre všetkých
Prírodopisný film o faune a flóre Dunaja a jeho ramien.