Športová televízia
Športová televízia

BIELE VRANY A HRDINOVIA MEDZI NAMI

Nevhodné do 12 rokov HD
Príbehy ľudí, ktorí preukázali občiansku odvahu a potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov.
Príbehy ľudí, ktorí preukázali občiansku odvahu a potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov.