Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Koly v plote

Vhodné pre všetkých
Dvestoročná história rumunských Slovákov a ich návrat do vlasti.