Slovenská advokátska komora

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Dokument pri príležitosti 25.výročia znovuobnovenia nezávislej advokácie na Slovensku.