Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra;Lýrové pódium (Bratislavská lýra)

Vhodné pre všetkých
Záznam z vystúpenia - Paco De Lucia na Bratislavskej lýre 1988.