Krásy Slovenska (Krásy Slovenského krasu)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Prírodopisný dokumentárny film
Národný park Slovenský kras má v pestrej, na biodiverzitu bohatej prírode Slovenska svoje osobité miesto. V celej strednej Európe by sme nenašli väčšie a typickejšie krasové územie. Geologické zloženie a vývoj sa začali na dne praoceánu pred vyše 200 miliónmi rokov. Horotvorné procesy vysunuli mohutnú tabuľu nad hladinu a nasunuli na horskú bariéru Karpát. Rieky a potoky sa pomocou tektonických síl zarezávali do povrchu a vytvorili niekoľko samostatných celkov, oddelených hlbokými kaňonmi a tiesňavami. Striedanie sa planín, kaňonov a tiesňav s malebnými stráňami plnými svojrázneho života dávajú tomuto územiu vysokú estetickú, krajinársku a prírodovednú hodnotu. Voda vytvorila aj široké spektrum rôznorodých podzemných krasových javov. Jaskynné rieky svojou eróziou vymodelovali skalné steny, stropy a podlahy do nevšedných, očarujúcich tvarov. Okolo tisíctristo jaskýň a priepastí na území národného parku sa stalo súčasťou svetového prírodného dedičstva. Osobitosť prírody tohto územia je podmienená aj dlhodobou činnosťou človeka. Preto bolo zaradené aj do zoznamu biosférických rezervácii UNESCO.