Krásy Slovenska (Návrat sokola)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Prírodopisný dokumentárny film o návrate sokola sťahovavého do našej prírody
Začiatkom 70-tych rokov minulého storočia v dôsledku intenzívnej chemizácie poľnohospodárstva u nás Sokol sťahovavý úplne vyhynul. Trvalo dlhých 24 rokov, kým sa populácia pomaly spamätala a dochádzalo k postupnej obnove obsadenia hniezdisk. Dokument zachytáva jeho návrat do našej prírody aj v kontexte ostatných, na neho naviazaných živočíšnych druhov.