Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Remeslo má zlaté dno

Vhodné pre všetkých HD
Tradičné slovenské remeslá v docushow s ľuďmi,pre ktorých má remeslo stále zlaté dno.
Zábavná docushow Remeslo má zlaté dno je žáner, ktorý prinesie divákom dostatok informácií a fakty o tradičných slovenských remeslách so zámerom ukázať rozdiely medzi modernou dobou plnou technológií a výrobou tradičným spôsobom. V 9. časťovom cykle sa predstaví 6 zaujímavých remeselníkov, z ktorých každý si vyberie 2- 3 učňov a počas 8 týždňov im odovzdajú svoje skúsenosti tak, aby učni odchádzali od majstrov s vlastnými výrobkami a vedomosťami pre prípadný rozbeh živnosti. V ideálnom prípade majstri svojim učňom ponúknu spoluprácu. Cyklus nemá moderátora, voice over nahovorí Juraj Kemka.