Spomínanie na Nežnú

Nevhodné do 12 rokov

Strihový film o prenikaní novembrovej revolúcie do Košíc a na Východné Slovensko.