Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Po sezóne)

Vhodné pre všetkých HD
Dokument o záchrane opusteného sanatória Machnáč.