Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Príbeh jedného stromu)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Dokument o vzťahu človeka k svojmu regiónu a životnému prostrediu z pohľadu racionálneho aj náboženského.
Štefan Žilovec - milovník tradícií a miestny nadšenec, zoznamuje diváka s trasou náučného chodníka v okolí obce Prosné, s historickými zaujímavosťami miestnych lokalít, krajinou a jej vplyvom na obyvateľov. Autor náučného chodníka poukazuje na spätosť človeka s prírodou a nadstavbou je vzťah človeka k Bohu prostredníctvom umenia. Materiál, z ktorého rezbár Vladimír Rágula vytvoril umelecké dielo – sochu Panny Márie s Ježišom, pochádza z prírody. Umelec odkrýva svoj vzťah k umeniu, dôvody prečo a akou formou dielo spracoval. Akoby symbolicky sa z neho stáva biblický kameň uhoľný, ktorý stavitelia zavrhli. Je spätne vrátený do pôvodného prostredia, kde vyrastal na trase náučného chodníka, aby ľuďom pripomínal ich pôvod a spríjemňoval putovanie po miestnom chotári.