Encyklopédia slovenských obcí

Dvojka | Pondelok 7.01.2019, Vrbov


Vhodné pre všetkých

Dokumentárny film o histórii a súčasnosti slovenských obcí.

Súčasťou malebného Spiša je aj obec Vrbov, učupená v doline v blízkosti Vysokých Tatier a Levočského pohoria . Začiatky obce Vrbov s pôvodne slovenským obyvateľstvom sa datujú od roku 1251. Nedá sa presne povedať, či sa Nemci usadili v samotnej obci a ju len dosídlili, alebo, čo je pravdepodobnejšie, si tesne pri nej založili samostatnú Menhardovú Dedinu-Villa Menhardi, ktorá so starým Vrbovom splynula okolo roku 1260. Menhard bol šoltýsom, čiže človekom, ktorý sem priviedol osadníkov a založil nemeckú dedinu. Proces splývania sa určite veľmi urýchlil po roku 1271, keď spišskí Nemci dostali veľké privilégium. Treba zdôrazniť umelecké, architektonické a kultúrne hodnoty, ktoré boli vytvorené od počiatku existencie tejto obce. Navŕtanými geotermálnymi vrtmi s teplotou vody 56 °C a 59 °C, ktoré boli vo vlastníctve obce, sme získali meno nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v blízkom Poľsku, v Maďarsku a v Nemecku. Južne od sídla obce sa nachádzajú vodné plochy rybníkov. Ich estetické a rekreačné pôsobenie je minimálne, majú len hospodársky význam - chov rýb. O súčasnosti i o histórii obce rozpráva miestny farár - nadšený paraglidista - a kronikár obce.

Nájdete nás na Facebooku