Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú?
Cyklus dokumentárnych filmov so sociálnou tématikou z prostredia slovenského sídliska. V centre filmového diania stoja ľudia, obyvatelia sídliska a ich príbehy. Sídlisko je definované masovou, “kolektívnou” zástavbou, koncentrujúce tisíce až desaťtisíce ľudí na jednom mieste. Je to urbanistické novum 20.storočia, sprievodný produkt industrializácie, prílivu obyvateľstva z vidieka, kolektivizácie. Sídlisko je plné kontrastov. Niekedy vnímané ako dôkaz pokroku, potom úpadku. Nedobrovoľná voľba bývania, symbol chudoby, inokedy životná šanca opustiť dedinu, symbol prosperity. Sídlisko netvoria budovy, ale ľudia. Dokumentárny film o obyvateľoch košického sídliska KVP. Prostredníctvom sprievodcu Radoslava Drába skúmame fenomén pomoci sídliska v životnej kríze. Dokumentárny film zobrazí sídlisko ako záchytnú sieť tých, ktorí nemajú nikoho. V anonymite i hustote sídliska sa stratí ich “deficit” a skôr nájdu pomoc. V (krízovom) centre DORKA uprostred sídliska KVP našli domov i náhradnú rodičovskú starostlivosť v dobe, keď ich vyradili z DD a oni sa z extrémnej starostlivosti ocitli bez potrebných sociálnych zručností a vzdelania na ulici.
Polovica obyvateľov Slovenska býva na sídlisku. Ako a čím žijú? Dokumentárny film o živote obyvateľov najväčšieho banskobystrického sídliska