Pesničky z priečinka

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Pásmo slovenských ľudových piesní v podaní ľudových súborov.