50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Slovensko s Tiposom

Nevhodné do 12 rokov HD
Zábavno-súťažná relácia s Ivetou Malachovskou.