Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
O záhadnom nápise v Jasovskej jaskyni a pohľad na jeden stredoveký kláštor v Jasove.
Jasovskú jaskyňu, po prvý raz objavili mnísi v roku 1846. Po prvej svetovej vojne boli objavené nové priestory s množstvom archeologických a historických nálezov. Unikátom je švabachový nápis na jednej zo stien. Je vyhotovený mastným uhlíkom a pripomína víťazstvo vojsk Jana Jiskru z Brandýsa pri Lučenci v roku 1452 (oslávil ho Alois Jirásek v trilógii Bratstvo). Na stenách sú aj ďalšie nápisy, ktoré svedčia o tom, že jaskyňa slúžila ako úkryt pre obyvateľstvo okolitých dedín v čase nebezpečenstva, pre film je však rozhodujúca bratrícka epizóda (ako historický rámec) a spor o pravosť nápisu. Nápis objavili až 20. júla 1924 v čase vyzdvihovania husitskej revolúcie. Je napísaný dokonale, so znalosťou paleografie, jazyka i dejepisu, a predsa jestvuje od začiatku podozrenie, že je novovekým podvrhom, ktorý vznikol z vlasteneckých pohnútok.