Slovensko naše (Zamurované fotografie Magdalény Robinsonovej)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Televízny dokument o umeleckej fotografke Magdaléne ROBINSONOVEJ a o jej zamurovaných fotografiách z Izraela, ktoré boli ešte donedávna 30 rokov stratené a iba vďaka dobrej pamäti spisovateľa Arnošta LUSTIGA - rodáka z Čiech, sa našli v múroch jednej českej súkromnej chaty.
Televízny dokument o významnej slovenskej umeleckej fotografke Magdaléne Robinsonovej.