Z Očovej do sveta

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Pocta Jánovi Berkymu Mrenicovi st. k jeho nedožitým 80. narodeninám.
Záznam zo spomienkového koncertu na Jána Berkyho Mrenicu st. Na koncerte vystúpi množstvo popredných osobností slovenskej i českej hudobnej scény. Hlavným hosťom koncertu je česká slávica Lucie Bílá, v programe účinkujú Ján Berky Mrenica ml. a Diabolské husle, český husľový virtuóz Pavel Šporcl, skupina FRAGILE, Marián Čekovský, Peter Lipa, Zlaté husle s primášom Martinom Sleziakom, Eugen Botoš a jeho skupina Finally, primáška Barbora Botošová, Jana Orlická, skupina Gypsy Jazz SK, Jana Bernáthová, Martin Babjak a Ján Babjak.