Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Účet za elektrinu

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokument, spoločenský, investigatívny
Ľudí dnes ohrozuje nový druh neistoty: prístup k energii, k teplu. Účty za elektrinu sa v posledných rokoch v Európe zvýšili o 20% . Je tento nárast logický? Je ekonomicky zdôvodniteľný? Nedostatok politickej prezieravosti, zlá komunikácia medzi Európskou komisiou a priemyselníkmi priviedla dnes mnohých, najmä starších ľudí, na pokraj existenčnej istoty. Autori tohto dokumentu sa zaoberajú viacerými rozhodnutiami, ktoré viedli k tejto novej forme neistoty... energetickej neistoty.