Reláciu najbližšie vysielame

Do-re-mi

Nevhodné do 7 rokov
Hudobný film o rozmarných zápletkách.
Hudobný film o rozmarných zápletkách, zapríčinených podivným hudobným nástrojom v rôznych storočiach. Použité parafrázy na skladby W.A.Mozarta, A.Glazunova, F.Lehára, J.Straussa, J.Ježka.