Mačka domáca

Nevhodné do 12 rokov

Trpká komédia zo života moskovských literátov na začiatku 80. rokov.