V dobrej spoločnosti

Vhodné pre všetkých HD

Jarmila Lajčáková Hargašová odhaľuje inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností.