V dobrej spoločnosti

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Jarmila Lajčáková Hargašová odhaľuje inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností.