V dobrej spoločnosti

Vhodné pre všetkých HD
Jarmila Lajčáková Hargašová odhaľuje inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností.