Genius loci (Genius loci - Tolerančný kostol v Dolnom Kubíne)

Vhodné pre všetkých HD
Dokument.