Štúdio Dialóg

Vhodné pre všetkých

Diskusná relácia na tému novinárskej etiky, mravnosti a novinárskej praxe v nových spoločensko-politických podmienkach.