Svetobežník

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Dokument o potulkách svetom.