Reláciu najbližšie vysielame

NeCelebrity (Necelebrity)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Medailóny o skutočných osobnostiach.
Spisovateľka Mária Čemanová v rozhovore o tragédii z Druhej svetovej vojny - vypálenie obce Kalište