Športová televízia
Športová televízia

NeCelebrity ((Ne)celebrity)

Vhodné pre všetkých
Medailón venovaný Romane Šerfelovej, aktívnej záchranárke v košickom útulku.