NeCelebrity

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD Európska tvorba
Medailón o zaujímavých osobnostiach regiónov.
Marián Andričík- literárny vedec, vysokoškolský pedagóg. Prekladateľ literárnych textov z anglicky písanej literatúry. Autor prekladu Johna Miltona Stratený raj.