Reláciu najbližšie vysielame

NeCelebrity ((Ne)celebrity)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Profesor slovenčiny, pre ktorého divadelné dosky znamenajú svet. Portrét ochotníckeho režiséra a zakladateľa Divadla "G" v Trebišove Júliusa Galgana.