Čo dokáže ulica

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Televízna show, v ktorej hlavnú úlohu hrá skrytá kamera.