Generácia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Generácia – zlaté roky života v tejto časti ponúkne medailón telovýchovného lekára, ktorý je známy ako propagátor zdravého športovania. Pozoruhodné zaujatie má aj pre prácu šikovných rúk a bystrenie umu v krúžku pre sedemdesiatnikov a osemdesiatnikov. Praktickými radami sa snaží pomôcť aj tým skôr narodeným, keď musia čeliť nástrahám moderného (pre nich nie vždy pochopiteľného) a niekedy aj málo milosrdného prostredia. Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc. (64) je profesorom na Katedre športovej kinantropológie na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho profesionálne záujmy patrí funkčná diagnostika a aj vývoj počítačovo riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti športovcov aj pacientov. Pred niekoľkými rokmi bolo na Fakulte otvorené Diagnostické centrum profesora Hamara. Je mus smiešne, že centrum pomenovali po ešte žijúcom človeku. Sám ho však skutočne vyskladal z prístrojov, ktoré priniesol zo špičkových príbuzenských centier v zahraničí alebo ho vybavil originálnymi vynálezmi, ktoré dal sám zostrojiť. Hlavným cieľom centra je podpora vedeckovýskumných aktivít v oblasti vied o športe a ich prepojenie s praxou. Okrem tohto úspechu má na konte aj prednášky na medzinárodných konferenciách vo viac ako 40 krajinách - v Európe, USA, Ázii a Austrálii. Dostal viacero cien, zastával množstvo významných medzinárodných funkcií vo vrcholovom športovom svete. Od mladosti je aktívnym športovcom, bol reprezentantom bývalej ČSSR v atletike, neskôr sa venoval behu, lyžovaniu, cyklistike, tenisu či golfu. Je považovaný za jedného z najkompetentnejších a najkomplexnejších znalcov problematiky zneužívania dopingu špičkovými športovcami, hlavne anabolických steroidov. V trenčianskom zariadení pre seniorov na Piaristickej ulici založili koncom roka 2014 keramikársky krúžok. Medzi zakladateľmi bolo jedenásť osemdesiatnikov a sedemdesiatnikov, samé ženy soplnil jediný muž. Po vyše roku zakúpilo centrum elektrickú pec. Zapálené ženy sa tak pustili do modelovania. Aj keď sa tomu nikdy predtým nevenovali, chytilo ich to a dnes sa nevedia dočkať modelovacích piatkov. Svoje výrobky aj ďalej predávajú, napríklad na vianočných alebo veľkonočných trhoch. Za zarobené peniaze potom cestujú. Na Mestskom úrade Bratislava - Ružinov dospeli k záveru, že by nebolo od veci, aby to skúsili s bezplatnou spotrebiteľskou poradňou, pravdepodobne jedinou svojho druhu na Slovensku. Záujem je predovšetkým zo strany dôchodcov, ktorí často nenájdu odvahu reklamovať obrovské nedoplatky pri vyúčtovaní a skôr si požičajú od známych. Finančná záťaž sa však postupne prejaví a neraz ich dostane do bludného kruhu. V Trenčíne navštívime mestskú radnicu, opýtame sa, čo pripravujú pred Veľkonočnými sviatkami, čo mesto ponúka seniorom ako tip na trávenie voľného času v prírode, a pozvú nás aj na niektoré zaujímavé podujatie. Pripravíme teda obrazovú pozvánku s radou, ako najkrajšie stráviť víkend v okolí Trenčína.