Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Magazín presluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.