Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
V relácii navštívime jednu z najstarších škôl pre nepočujúce deti v Kremnici. Počas koronakrízy a zatvorenia škôl dokázali v škole dotiahnuť niektoré projekty zamerané na SP deti. Získali finančný grant na miestnosť senzorickej integrácie, dokončili miestnosť s rezonančnou podlahou, miestnosť na terapiu hrou a snoezelen. Snoezelen poskytuje predovšetkým prostredie pre relaxáciu prostredníctvom jemnej komunikácie. Senzorická integrácie je dôležitou schopnosťou pre proces učenia, učebného procesu aj pre nepočujúce deti. O výhodách týchto terapií sa porozprávame s riaditeľkou školy, ale aj so špeciálnymi pedagógmi.