Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Televízny klub nepočujúcich

Vhodné pre všetkých HD
Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov, ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.