Elixír

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Magazín pre seniorov i neseniorov a ich rodiny.
Za tónov hudby a poetického slova prinášame v našom dnešnom Elixíri stretnutia so vzácnymi ľuďmi. Prvým z nich bude prof. dr. Roman Rychlo, ktorý svoj život spojil s pedagogikou hry na klavír. Napriek tomu, že dnes má už úctyhodných 89 rokov, stále je aktívny a odovzdáva svoje skúsenosti a radosť z hudby svojím žiakom. A že hudba je naozaj jeho celoživotnou láskou, o tom svedčí aj jeho výrok: "Keby som dvadsať krát prišiel na svet, tak nebudem nič robiť, len učiť hrať.. . Je pravdou,  že pre koho je hudba životom, toho život je veľkým umením...". Ďalšou zaujímavou účinkujúcou v našom magazíne bude Anna Jónásová - všestranná propagátorka literatúry, autorka personálnych bibliografií prekladateľov, skladateľov a literátov svojho regiónu. Hoci je dnes už na dôchodku, okrem spomínaných aktivít sa rozhodla so ženami-seniorkami z Galanty oživiť tradíciu literárnych stretnutí v klube "Galanta literárna". V rubrike nazvanej Samote po nose sa pokúsime dať recept tým seniorom, ktorí chcú byť užitoční a aktívni a ktorým nie je cudzia práca dobrovoľníka. Aký široký je diapozón dobrovoľníckych aktivít, to sa dozviete priamo od tých ktorí už takúto dobrovoľnícku prácu v praxi robia a od tých, ktorí takýchto dobrovoľníkov zastrešujú pod hlavičkou Občianskeho združenia C.A.R.D.O. Záver bude patriť stretnutiu so známou osobnosťou, ktorá bola najmä v časoch minulých častým a vítaným hosťom v našich domácnostiach hlavne prostredníctvom televíznych programov. Dnes už nie sú každodenne na titulkách, ani ich nevidíme v televíznych seriáloch. Ako žijú dnes, čomu sa venujú, čo ich trápi a čo ich teší - to sú krátke otázky, ktoré dáme našim protagonistom a odpovede by nám mali priblížiť seniorskú etapu života našich niekdajších spevákov, hercov, športovcov, z ktorých mnohí boli aj našimi platonickými láskami či idolmi.