Tour de France 2022
Tour de France 2022

Elixír

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Magazín pre seniorov i neseniorov a ich rodiny. Rozhlasák - Emil Benčík a autori populárnonáučnej literatúry Ladislav Švihran a Slavom Kalný.
Takmer všetci sme už zažili, akú silu má dlhodobé priateľstvo, ktoré odolá aj nepriazni osudu či pribúdajúcim rokom. Tentoraz vám v rubrike cyklu Elixír "Pozvali ste nás" predstavíme troch priateľov. Prvým z tejto trojice je 77-ročný, dušou a srdcom oddaný rozhlasák - Emil Benčík. Mimochodom on je krstným otcom a autorom námetu kultového rozhlasového rodinného seriálu "Čo nového, Bielikovci", ktorý sa vysielal  17 rokov a ktorého voľným pokračovaním je seriál "Čo nového, Králikovci". Úctyhodný životný elán si udržiava aj vďaka stálym kontaktom so svojimi rovesníkmi a dlhoročnými priateľmi Slavom Kalným a Ladislavom Švihranom, pre ktorých je taktiež spoločným menovateľom láska k rozhlasovej a literárnej tvorbe. Z iného uhla pohľadu sa na dôležitosť priateľstva, spoločenského vyžitia a aktivít, ktoré majú priamy vplyv na psychickú pohodu seniorov pozrie MUDr. Tatiana Hanisková. Záver Elixíru bude patriť fyzioterapeutke Anne Bohácsekovej, ktorá našim seniorom názornými cvikmi poradí, ako si správne sadať, ako zdvíhať predmety, či ako chodiť do kopca alebo do schodov, aby sme sa vyhli "seknutiu v krížoch" alebo iným akútnym bolestiam chrbtice.