Do kríža

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Diskusná relácia
Stredoeurópska diskusia o smerovaní Európskej únie. Kam sa EÚ za 20 rokov od vstupu Slovenska posunula? Aké je jej súčasné ekonomické, medzinárodno-politické a ideologické smerovanie? Hostia: Dalibor Balšínek, český novinár (šéfredaktor týždenníka Echo), Grzegorz Górny (poľský novinár a filmár), prof. Peter Zajac (literárny vedec, bývalý poslanec NRSR)