Pomôž si sám

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov

Poskytovanie I. pomoci.