Dovolíte, prosím?

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov Európska tvorba
Relácia o slušnom správaní sa.