Moja diagnóza

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Môže to postretnúť každého z nás. Jedného dňa si vaše zdravie napriek všetkému vyberie dovolenku a dozviete sa svoju diagnózu. Všetko ostatné sa stane vedľajším. Chcete vedieť iba, aké máte možnosti, no najmä, ako to zvládli iní... Vírusové infekčné ochorenie Covid-19 je stále neznámou. Spôsobuje cytokínovú búrku, ktorej nežiadúca aktivácia zrážania krvi významne zvyšuje riziko výskytu hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie. Rozmanitosť ochorenia priblížime na príbehu pani Ľudmily, ktorej pri ťažkom priebehu pomohlo dobré vedenie všeobecným lekárom, riedenie krvi a kyslíková terapia. Pán Marek mal zase na vzdory ľahkého priebehu pľúcnu embóliu a trombózu žilového systému dolných končatín a pani Magdaléna pri vysokých teplotách a hnačkách čelila obojstrannému zápalu pľúc a trombu v aorte. Našťastie aj na takéto prípady je tu odbor cievnej medicíny – angiológia, ktorá pomáha pri zachraňovaní najvážnejších prípadov.