Repete z repete

Vhodné pre všetkých
Strihový hudobno-zábavný cyklus divácky populárnych pesničiek z cyklu REPETE.