Slovenské unikáty 1999 (Keď kvitne rieka)

Vhodné pre všetkých
Nezvyklý záznam mimoriadneho úkazu jednodňového života modlivky, podenky na základe rybárskeho príbehu a skúseností Mira Košického na rieke Bodrog, Latorica a Hornád.