EURO 2020
EURO 2020

Osobnosti a udalosti

Vhodné pre všetkých
Cyklus o udalostiach a osobnostiach, ktoré sa významne zapísali do dejín Slovenska.
7. časť je venovaná vzniku a počiatkom Slovenského národného divadla a herečke Hane Meličkovej. Prvý marec 1920 je dňom zrodu Slovenského národného divadla. Jeho začiatky boli mimoriadne ťažké, odzrkadľovali zložitosť politického a hospodárskeho vývoja Slovenska v prvých rokoch Československej republiky. Profesionálnu úroveň a obľubu u obecenstva divadlu pomohli získať viaceré výrazné slovenské herecké talenty.