Športová televízia
Športová televízia

Môj život som zasvätil divadlu

Vhodné pre všetkých
Portrét poprednej osobnosti našej scénografie Ladislava Vychodila.
Portrét Ladislava Vychodila, ktorý sa svojim dielom, pedagogickou aj organizátorskou činnosťou stal vedúcou osobnosťou slovenskej scénografie. Hoci nebol profesiou hudobník, prispel však k tomu, že sa inscenácie hudobno-dramatických žánrov zapísali do vedomia našich divákov a sústredili na seba pozornosť v zahraničí. Pre operu má v našich dejinách nezameniteľné miesto - spoluvytváral prvé inscenácie E. Suchoňa a J. Cikkera. V niekoľkých uvedeniach, hlavne s B. Kriškom, patrili k vrcholnému obdobiu 70.rokov - Vec Makropulos, Káťa Kabanova, atď. V posledných rokoch spolupracoval s J. Bednárikom na inscenáciách Faust a Margaréta, Evanjelium o Márii, Jozef a jeho zázračný farebný plášť... Bol spoluorganizátorom medzinárodného Pražského Quadrienale, kt.sa stalo jediným a najväčším výstavným podujatím svojho druhu na svete.